Hungarian Interpreting/Forditás és Tolmácsolás

Katalin-PetroczyMy name is Katalin Petroczy. I am one of the top Hungarian/English interpreters in the United States. I am an expert at accurate and quick Hungarian/English interpreting and translation, and I have over 30 years of experience. I am one of a select group of professionals that can simultaneously interpret English to Hungarian and can seamlessly switch between the languages.

I am an independent contractor, working for over 50 language agencies as well as the court system in the State of California, the Federal Courts, and the U.S. Department of State. Interpreting services are available in both consecutive and simultaneous modes. Services include local, national and international assignments in a variety of fields such as law, medicine, international business, entertainment and more. Translation assignments include but are not limited to legal documents of all types, government orders and law, DMV users manual and exams, diplomas, transcripts, medical reports, vital records, financial and pharmaceutical texts, film, television, poetry, large international sales inferences, conventions, retreats and more. Many assignments come from the Immigration Authorities and the Hungarian Consulate General of Los Angeles.

Katalin Petróczy vagyok szabadúszó tolmács és forditó, több mint 50 tolmácsirodával van kapcsolatom, ezenkivül sokat dolgozok a californiai biróságokon az állam egész területén, ügyfeleim között szerepel a Szövetségi Birósági Rendszer, és az USA Külügyminisztériuma is. Tolmácsolok mind az egymásutáni (konszekutiv) mind a szimultán (egyidejű) módozatokban, ez utóbbit rendszerint nemzetközi konferenciákon követelik meg.Szolgáltatásaimat, helyi, nemzeti és nemzetközi szinten veszik igénybe, különböző témákban tettem szert gyakorlatra, törvénykezés és birósági eljárások, gyógyszer és gyógyitás, nemzetközi üzleti tárgyalások és konferenciák valamint a Külügyminisztérium által kiadott rendkivül változatos feladatkörökben dolgozok több évtizede.

Forditási megbizásaimban különböző hivatalos dokumentumok, kormányrendeletek, törvények szövegei szerepelnek, sok diploma, leckekönyv, életeseménybizonylatok, egészségügyi, gyógyszeripari és pénzügyi iratok angolról és angolra forditása is  feladatkörömbe tartozik. Sok ilyen jellegű megbizást kapok a bevándorlási hatóságoktól valamint a helyi Magyar Konzulásustól.

Services

My Interpreting and Translation services have been used in the following areas:

Simultaneous interpreting for:

  • Court hearings, trials
  • Depositions, arbitrations, Workmen’s Comp.
  • Immigration, interviews, statements
  • Conference interpreting

Translations of:

  • Legal documents, contracts, medical reports
  • School transcripts, diplomas
  • Manuals, handbooks
  • Film and video subtitling

Szolgáltatások, Képesitések

A California Állami Biróságok mellett működő Jogi Tanács képesiti a birósági tolmácsokat.Képesitésem száma 70052,kétévente megújitandó engedély ez amelyhez folyamatos továbbképzés szükséges.

Ezzel az engedéllyel tolmácsolhatok minden birósági eljárásban,valamint ügyvédi irodában lefolytatott hivatalos nyilatkozat tételeknél is (deposition).A Szövetségi Biróságokon mint hivatásosnak minősitett angol-magyar tolmács dolgozok,ezenkivül az USA Külügyminisztérium szerződéses tolmácsa vagyok,számom 4O35.E képesitések alapján vállalok minden feladatot ahol egymásutáni vagy szimultán tolmácsmunkára van szükség.

ATA, az Amerikai Forditószövetség vizsgázott és képesitett angol-magyar forditójaként ,60052 számú képesitéssel hitelesitem forditásaimat,ezt elsősorban diplomák, leckekönyvek és a bevándorlási hatóságokhoz beadott forditásoknál követelik meg.